Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Januvia (sitagliptyna), tabletki powlekane, 100 mg, 28 tabl. EAN 5909990055920; leczenie cukrzycy typu 2


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-21032-1/MG/14; 2014-05-28

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 125/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza kliniczna do zlecenia 125/2014
pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 125/2014
pdf Analiza eracjonalizacyjna do zlecenia 125/2014
pdf Analiza wpływu na budżet do zlecenia 125/2014
pdf Analiza minimalizacji kosztów do zlecenia 125/2014
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 125/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 25 lipca 2014 r.

doc Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 125/2014

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

  • Stanowiska Rady Przejrzystości:

    pdf 01SRP 225/2014 do zlecenia 125/2014


    Rekomendacja Prezesa AOTM:

    pdf 01 REK 176/2014 do zlecenia 125/2014


    go to zlecenie