Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Sabril, Vigabatrinum, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 500 mg, 50 sasz., EAN 5909990832712; Sabril, Vigabatrinum, tabl. Powl., 500mg, 100 tabl., EAN 5909990312818 Monoterapia napadów padaczkowych u niemowląt (zespół Westa)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-21066-2/MKR/14 MZ-PLR-460-21066-1/MKR/14; 2014-06-03

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 126/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 126/2014
pdf Analiza kliniczna do zlecenia 126/2014
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 126/2014
pdf Analiza wpływu na budżet do zlecenia 126/2014
pdf Analiza eracjonalizacyjna do zlecenia 126/2014
pdf Uzupełnienie dokumentacji do zlecenia 126/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 25 lipca 2014 r.

doc Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 126/2014

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

 • Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 227/2014 do zlecenia 126/2014
  pdf 01SRP 228/2014 do zlecenia 126/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01REK 178/2014 do zlecenia 126/2014


  go to zlecenie