Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

ibrytumomabu tiuksetanu we wskazaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy [grudkowy]; C82.0 Z małych komórek z wpuklonym jądrem, guzkowy; C82.1 Mieszany z małych komórek z wpuklonym jądrem i z dużych komórek, guzkowy; C82.2 Z dużych komórek, guzkowy, C82.7 Inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego C82.9 Chłoniak nieziarniczy guzkowy, nieokreślony


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-118/DJ/14; 2014-06-10

przesunięcie terminu wydania rekomendacji na 15 lipca 2014 r. pismem MZ-PLA-460-19199-119/DJ/14 z dnia 03.07.2014

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 127/2014


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 220/2014 do zlecenia 127/2014


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01REK 171/2014 do zlecenia 127/2014


go to zlecenie