Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ranexa 375 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu, Ranolazine, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 375 mg, 60 tabl., EAN 5909990725854; Ranexa 500 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu, Ranolazine, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg, 60 tabl., EAN 5909990725892; Ranexa 750 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu, Ranolazine, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg, 60 tabl., EAN 5909990725953; wskazanie jako lek dodatkowy, stosowany maksymalnie przez rok, w leczeniu objawowym dorosłych pacjentów ze stabilną dławicą piersiową, którzy spełniają jednocześnie dwa warunki: u których wystąpił w ciągu ostatniego roku przed rozpoczęciem stosowania ranolazyny ostry zespół wieńcowy typu NSTEMI lub UA u których objwy nie ustępują pomimo stosowania lub występuje nietolerancja leków przeciwdławicowych takich jak leki beta-adrenolityczne, antagoniści kanałów wapniowych lub długodziałające azotany


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-19924-7/MP/14; 2014-06-23

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 129/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 129/2014
pdf Analiza kliniczna do zlecenia 129/2014
pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 129/2014
pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 129/2014
pdf Analiza wpływu na budżet do zlecenia 129/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 21 listopada 2014r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 129/2014

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

BIP – 129, analiza AOTM-OT-4350-20/2014

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Wniosek o objęcie refundacją leku Ranexa (ranolazine) we wskazaniu jako lek dodatkowy w leczeniu objawowym dorosłych pacjentów ze stabilną dławicą piersiową.
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Jarosław Stefaniak

pdf 01 

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone. Uwagi nie wpływają na zmianę ostatecznego wnioskowania z AWA.

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  


  Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 346/2014 do zlecenia 129/2014
  pdf 01SRP 347/2014 do zlecenia 129/2014
  pdf 01SRP 348/2014 do zlecenia 129/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01REK 247/2014 do zlecenia 129/2014


  go to zlecenie