Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Monogen (dieta eliminacyjna), proszek á 400 g we wskazaniu: deficyt LCHAD deficyt VLCAD


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-20064-1065/AB/14; 2014-06-26

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 231/2014 do zlecenia 130/2014


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 181/2014 do zlecenia 130/2014


go to zlecenie