Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

MSUD Anamix Junior (dieta eliminacyjna), saszetki á 29 g we wskazaniu: choroba syropu klonowego


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ_PLD-460-20064-1064/AB/14; 2014-06-26

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 223/2014 do zlecenia 131/2014


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 174/2014 do zlecenia 131/2014


go to zlecenie