Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Basic-F (dieta eliminacyjna), proszek á 600 g we wskazaniu: Hipertriglicerydemia Hiperamonemia Hipoapolipoproteinemia Chylotorax (obecność płynu w jamie opłucnowej)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-20064-1066/AB/14; 2014-06-26

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 132/2014


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 250/2014 do zlecenia 132/2014


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 200/2014 do zlecenia 132/2014


go to zlecenie