Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cycloserine, Cycloserinum, kapsułki á 250 mg we wskazaniu: gruźlica płuc gruźlica płuc lekooporna i wielolekooporna (MDR) mykobakterioza płuc


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-20064-1075/AB/14; 2014-06-26

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 232/2014 do zlecenia 133/2014


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 182/2014 do zlecenia 133/2014


go to zlecenie