Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ilex, produkt złożony, maść á 60g, 227g we wskazaniu: ochrona skóry okolicy odbytu po zabiegu częściowegi lub całkowitego chirurgicznego usunięcia jelita grubego (w przebiegu choroby Hirschsprunga lub polipowatości rodzinnej)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-20064-1074/AB/14; 2014-06-26

zlecenie wycofano pismem MZ-PLD-46430-624/AŁ/14 z dn.16.10.2014

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


go to zlecenie