Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Incivio (telaprewir), 375 mg, tabl. powl.
kod EAN 5909990916436
we wskazaniu wynikającym ze złożonego we wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego "Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C ( ICD 10 B 18.12)"

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-12499-377/LP/12; 4428; 04.09.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 089/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna (exp Incivo) do zlecenia 089/2012
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego i analiza kliniczna (exp Incivo) do zlecenia 089/2012
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia i analiza racjonalizacyjna (exp Incivo) do zlecenia 089/2012
pdf 01Analiza ekonomiczna (naive Incivo) do zlecenia 089/2012
pdf 01Analiza problemu decyzyjbnego i analiza kliniczna (naive Incivo) do zlecenia 089/2012
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia i analiza racjonalizacyjna (naive Incivo) do zlecenia 089/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 15 listopada 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 089/2012

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

AOTM-RK-4351-1/2012

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Wniosek o objęcie refundacją leku Incivo (telaprewir) we wskazaniu: leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C wywołanego zakażeniem HCV o genotypie 1

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Krzysztof Tronczyński

pdf 01

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone. Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 126/2012 do zlecenia 089/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 116/2012 do zlecenia 089/2012


go to zlecenie