Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Relvar Ellipta, 184 mikrogramy 22 mikrogramy, 30 dawek, EAN 5909991088033; Relvar Ellipta, 92 mikrogramy 22 mikrogramy, 30 dawek, EAN 5909991088002;


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-21149-2/KB/14; 2014-07-03

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 137/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna cz.1 do zlecenia 137/2014
pdfAnaliza ekonomiczna cz.2 do zlecenia 137/2014
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 137/2014
pdfAnaliza kliniczna - aneks do zlecenia 137/2014
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 137/2014
pdfAnaliza wpływu na budżet do zlecenia 137/2014


 

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 19 grudnia 2014 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 137/2014

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

 • Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 369/2014 do zlecenia 137/2014
  pdf 01SRP 370/2014 do zlecenia 137/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 263/2014 do zlecenia 137/2014


  go to zlecenie