Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Revatio (sildenafil citras), 20 mg, 90 tabletek, EAN 5909990423040; Revatio (sildenafil citras), 10 mg/ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 112 ml zawiesiny doustnej, EAN 5909990967780


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15149-344/BRB/14; 2014-07-03

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 139/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 139/2014
pdf Analiza kliniczna do zlecenia 139/2014
pdf Aneks do analizy klinicznej do zlecenia 139/2014
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 139/2014
pdf Analiza wpływu na budżet do zlecenia 139/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 12 września 2014 r.

doc Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 139/2014

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

 • Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 271/2014 do zlecenia 139/2014
  pdf 01SRP 272/2014 do zlecenia 139/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 217/2014 do zlecenia 139/2014


  go to zlecenie