Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lantus; Insulin glargine; roztwór do wstrzykiwań; 100 j./ml; 5 wkładów po 3 ml (do wstrzykiwaczy OptiPen/ClickStar); EAN 5909990895717 Lantus; Insulin glargine; roztwór do wstrzykiwań; 100 j./ml; 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml; EAN 5909990617555


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-20367-48/SM/14 MZ-PLR-460-20367-47/SM/14; 2014-07-04

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 144/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 144/2014
pdf Analiza kliniczna do zlecenia 144/2014
pdf Analiza kliniczna (aneks) do zlecenia 144/2014
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 144/2014
pdf Analiza ekonomiczna (aneks) do zlecenia 144/2014
pdf Analiza wpływu na budżet do zlecenia 144/2014
pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 144/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 5 września 2014 r.

docFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 144/2014

Nr analizy weryfikacyjnej

AOTM-OT-4350-22/2014

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Wniosek o objęcie refundacją leku Lantus (insulina glargine) we wskazaniu: leczenie cukrzycy typu 2
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Joanna Lis

pdf 01 

Uwagi w większości zasadne. Uwzględniono je w dalszym procesie oceny. Nie wpływają one na ostateczne wnioskowanie z analizy weryfikacyjnej.

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

 • Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 264/2014 do zlecenia 144/2014
  pdf 01SRP 265/2014 do zlecenia 144/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 212/2014 do zlecenia 144/2014


  go to zlecenie