Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Levemir, Penfill, 5x3 ml EAN 5909990005741


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-21239-1/KB/14; 2014-07-10

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 176/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 176/2014
pdf Analiza kliniczna do zlecenia 176/2014
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 176/2014
pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia i analiza racjonalizacyjna do zlecenia 176/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 13 września 2014 r.

doc Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 176/2014

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

  • Stanowiska Rady Przejrzystości:

    pdf 01SRP 268/2014 do zlecenia 176/2014


    Rekomendacja Prezesa AOTM:

    pdf 01 REK 215/2014 do zlecenia 176/2014


    go to zlecenie