Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Erwinia L-Asparaginaza we wskazaniu: leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej u pacjentów, u których występuje reakcja nadwrażliwości na l-asparaginazę produkowaną przez Escherichia Coli (kod ICD-10: C91.0)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLS-460-18906-3/AP/14; 2014-07-17

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 244/2014 do zlecenia 181/2014


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 194/2014 do zlecenia 181/2014


go to zlecenie