Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Treosulfan we wskazaniu: leczenie czerniaka złośliwego skóry (kod ICD-10: C43 z rozszerzeniami)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLS-460-18906-3/AP/14; 2014-07-17

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 183/2014


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 252/2014 do zlecenia 183/2014


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 202/2014 do zlecenia 183/2014


go to zlecenie