Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Wskazanie, na podstawie dostępnych raportów HTA, rekomendacji lub doświadczeń międzynarodowych środowisk eksperckich, kryteriów kwalifikacji (ewentualnie względnych i bezwzględnych przeciwwskazań) do zabiegu usunięcia zaćmy


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-OZG-50-34784-5/JG/14; 2014-07-18

Zlecenie dotyczy:

pdf 01Wskazanie, na podstawie dostępnych raportów HTA, rekomendacji lub doświadczeń międzynarodowych środowisk eksperckich, kryteriów kwalifikacji (ewentualnie względnych i bezwzględnych przeciwwskazań) do zabiegu zaćmy


go to zlecenie