Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Omnitrope (somatropinum) roztwór do wstrzykiwań, 5mg/1,5 ml, 5 wkł. szklanych, EAN 5909990050161; Omnitrope (somatropinum) roztwór do wstrzykiwań, 10mg/1,5 ml, 5 wkł. szklanych, EAN 5909990072897; leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR) (ICD-10 R 62.9)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-46016088-93/KKU/14; 2014-07-24

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 187/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza kliniczna do zlecenia 187/2014
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 187/2014
pdf Analiza wpływu na budżet do zlecenia 187/2014
pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 187/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 3 października 2014 r.

doc Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 187/2014

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

 • Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 276/2014 do zlecenia 187/2014
  pdf 01SRP 277/2014 do zlecenia 187/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 220/2014 do zlecenia 187/2014


  go to zlecenie