Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Atriance, nelarabina, roztwór do infuzji, 5 mg/ml, 6 fiolek, EAN 5909990056736


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-21428-1/KB/14; 2014-08-11

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 191/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza kliniczna do zlecenia 191/2014
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 191/2014
pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 191/2014
pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 191/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 23 paździrnika 2014 r.

doc Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 191/2014

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

  • Stanowiska Rady Przejrzystości:

    pdf 01SRP 313/2014 do zlecenia 191/2014


    Rekomendacja Prezesa AOTM:

    pdf 01REK 233/2014 do zlecenia 191/2014


    go to zlecenie