Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Prowadzenie leczenia immunomodulującego powyżej 60 miesięcy preparatem Gilenya (fingolimod)
w ramach programu lekowego: leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu leczenia pierwszego rzutu

Podstawa prawna zlecenia MZ: art.31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ_PL-460-16584-1/EM/12; 4637; 13.09.2012

 

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji dotyczącej zasadności prowadzenia  leczenia immunomodulującego powyżej 60 miesięcy preparatem Gilenya (fingolimod)
w ramach programu lekowego: leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu leczenia pierwszego rzutu


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 220/2012 do zlecenia 064/2012


go to zlecenie