Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Alortia


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-21444-1/KB/14; 2014-08-13

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 193/2014

 


Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 193/2014
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 193/2014
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 193/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 23 października 2014r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 193/2014

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

 • Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 305/2014 do zlecenia 193/2014
  pdf 01SRP 306/2014 do zlecenia 193/2014
  pdf 01SRP 307/2014 do zlecenia 193/2014
  pdf 01SRP 308/2014 do zlecenia 193/2014
  pdf 01SRP 309/2014 do zlecenia 193/2014
  pdf 01SRP 310/2014 do zlecenia 193/2014
  pdf 01SRP 311/2014 do zlecenia 193/2014
  pdf 01SRP 312/2014 do zlecenia 193/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 232/2014 do zlecenia 193/2014


  go to zlecenie