Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Memabix, Memantini hydrochloridum, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg, 56 szt., EAN 5909991098643; Memabix, Memantini hydrochloridum, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg, 28 szt., EAN 5909991098636; Memabix, Memantini hydrochloridum, roztwór doustny, 10 mg/ml, 1 butelka po 100 ml, EAN 5909991101275;


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-21438-1/MR/14; 2014-08-12

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 195/2014
pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 195/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 195/2014
pdf Analiza kliniczna do zlecenia 195/2014
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 195/2014
pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 195/2014
pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 195/2014


pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 195/2014
pdf Analiza kliniczna do zlecenia 195/2014
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 195/2014
pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 195/2014
pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 195/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 24 października 2014 r.

docFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 195/2014
docFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 195/2014

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej: 

Nr analizy weryfikacyjnej

AOTM-OT-4350-29/2014

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Wniosek o objęcie refundacją leku Memabix (memantyna) tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej we wskazaniu: leczenie pacjentów z chorobą Alzheimera o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Katarzyna Dubno – pełnomocnik Adamed Sp.z.o.o.

pdf 01 

Uwagi wnioskodawcy stanowią wyjaśnienie wątpliwości zgłoszonych w analizie weryfikacyjnej Agencji lub doprecyzowanie informacji, których nie odnaleziono w analizach wnioskodawcy. Odnośnie uwagi nr 5 wnioskodawca pominął, iż na str. 71 AWA (pod tabelą) podano także informację z publikacji źródłowej, wg której wynik nie uzyskał istotności statystycznej, a wyliczenia własne Agencji miały na celu potwierdzenie informacji płynących z publikacji źródłowych lub też oszacowań wnioskodawcy.

 

Nr analizy weryfikacyjnej

AOTM-OT-4350-31/2014

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Wniosek o objęcie refundacją leku Memabix (memantyna) roztwór doustny we wskazaniu: leczenie pacjentów z chorobą Alzheimera o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Katarzyna Dubno – pełnomocnik Adamed Sp.z.o.o.

pdf 01 

Uwagi wnioskodawcy stanowią wyjaśnienie wątpliwości zgłoszonych w analizie weryfikacyjnej Agencji lub doprecyzowanie informacji, których nie odnaleziono w analizach wnioskodawcy. Odnośnie uwagi nr 5 wnioskodawca pominął, iż na str. 74 AWA podano także informację z publikacji źródłowej, wg której wynik nie uzyskał istotności statystycznej, a wyliczenia własne Agencji miały na celu potwierdzenie informacji płynących z publikacji źródłowych lub też oszacowań wnioskodawcy.

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

 • Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 302/2014 do zlecenia 195/2014
  pdf 01SRP 303/2014 do zlecenia 195/2014
  pdf 01SRP 304/2014 do zlecenia 195/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 230/2014 do zlecenia 195/2014
  pdf 01 REK 231/2014 do zlecenia 195/2014


  go to zlecenie