Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Privigen, Immunoglobulinum humanum, roztwór do infuzji, 100 mg/ml, 1 fiol. a 25 ml, EAN 5909990725823; Privigen, Immunoglobulinum humanum, roztwór do infuzji, 100 mg/ml, 1 fiol. a 50 ml, EAN 5909990725786; Privigen, Immunoglobulinum humanum, roztwór do infuzji, 100 mg/ml, 1 fiol. a 100 ml, EAN 5909990725793; Privigen, Immunoglobulinum humanum, roztwór do infuzji, 100 mg/ml, 1 fiol. a 200 ml, EAN 5909990725809; Privigen, Immunoglobulinum humanum, roztwór do infuzji, 100 mg/ml, 1 fiol. a 400 ml, EAN 5909991078676; w ramach uzgodnionego z wnioskodawcą programu lekowego: Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych ICD-10: G62.8 Inne określone polineuropatie G63.1 Polineuropatia w przebiegu chorób nowotworowych G70 Miastenia i inne zaburzenia nerwowo-mięśniowe G04.8 Inne zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego G73.1 Zespół Eatona-Lamberta G73.2 Inne zespoły miasteniczne w przebiegu chorób nowotworowych G72.4 Miopatia zapalna niesklasyfikowana gdzie indziej G61.0 Zespół Guillaina-Barrégo G36.0 Zapalenie rdzenia kręgowego i nerwów wzrokowych [zespół Devica] M33.0 Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe M33.1 Inne zapalenia skórno-mięśniowe M33.2 Zapalenie wielomięśniowe


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-21356-3/Dj/14; 2014-08-12

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 196/2014
pdf Aneks do zlecenia 196/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza kliniczna do zlecenia 196/2014
pdf Analiza ekonomiczna i wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 196/2014
pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 196/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 2 października 2014 r.

doc Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 196/2014

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

 • Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 285/2014 do zlecenia 196/2014
  pdf 01SRP 286/2014 do zlecenia 196/2014
  pdf 01SRP 287/2014 do zlecenia 196/2014
  pdf 01SRP 288/2014 do zlecenia 196/2014
  pdf 01SRP 289/2014 do zlecenia 196/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 223/2014 do zlecenia 196/2014


  go to zlecenie