Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Warunki refundacji inhibitorów DPP-4 oraz analogów GLP-1; Szacowana populacja pacjentów, wynikająca ze wskazań refundacyjnych ustalonych w trakcie negocjacji cenowych;  Skutki finansowe dla Narodowego Funduszu Zdrowia refundacji przedmiotowych produktów leczniczych na warunkach stanowiących wynik negocjacji cenowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art.31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-12499-388/LP/2; 4713; 17.09.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii dotyczącej warunków refundacji inhibitorów DPP-4 oraz analogów GLP-1; szacowanej populacji pacjentów, wynikającej ze wskazań refundacyjnych ustalonych w trakcie negocjacji cenowych; skutków finansowych dla Narodowego Funduszu Zdrowia refundacji przedmiotowych produktów leczniczych na warunkach stanowiących wynik negocjacji cenowych


go to zlecenie