Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zaltrap, aflibercept, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml, 1 fiolka a 4 ml, EAN 5909991039400; Zaltrap, aflibercept, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml, 1 fiolka a 8 ml, EAN 5909991039462; w ramach programu lekowego "Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego" (ICD-10 C18 Nowotwór złośliwy jelita grubego, C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego, C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-16752-116/KK/14; 2014-08-27

Zlecenie dotyczy:

sprawdzenie wiarygodności modelu wykorzystanego w analizie ekonomicznej, jego ograniczeń oraz dokonanie dogłębnej analizy wrażliwości; zweryfikowanie analizy wpływu na budżet pod kątem rzekomych oszczędności dla płatnika publiczmego związanych z obieciem refundacją i jednoznacznego wskazania źródła tych oszczędności


go to zlecenie