Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Kiovig, immunoglobulinom humanum normale, roztwór do infuzji, fiolka 1g/10 ml, EAN 5909990425143; Kiovig, immunoglobulinom humanum normale, roztwór do infuzji, fiolka 2,5g/25 ml, EAN 5909990425150; Kiovig, immunoglobulinom humanum normale, roztwór do infuzji, fiolka 5g/50 ml, EAN 5909990425167; Kiovig, immunoglobulinom humanum normale, roztwór do infuzji, fiolka 10g/100 ml, EAN 5909990425174; Kiovig, immunoglobulinom humanum normale, roztwór do infuzji, fiolka 20g/200 ml, EAN 5909990425181; Kiovig, immunoglobulinom humanum normale, roztwór do infuzji, fiolka 30g/300 ml, EAN 5909990782208; Gammagard S/D, immunoglobulinom humanum normale, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 5 g, 1 zestaw: 1 fiol. 5 g s. subst. 100 ml rozpuszczalnika, EAN 5909990756216; w ramach uzgodnionego z wnioskodawcą programu lekowego: Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych (ICD-10: G62.8 Inne określone polineuropatie, G63.1 Polineuropatia w przebiegu chorób nowotworowych, G70 Miastenia i inne zaburzenia nerwowo-mięśniowe, G04.8 Inne zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego, G73.1 Zespół Eatona-Lamberta, G73.2 Inne zespoły miasteniczne w przebiegu chorób nowotworowych, G72.4 Miopatia zapalna niesklasyfikowana gdzie indziej, G61.0 Zespół Guillaina-Barrégo, G36.0 Zapalenie rdzenia kręgowego i nerwów wzrokowych [zespół Devica], M33.0 Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe, M33.1 Inne zapalenia skórno-mięśniowe, M33.2 Zapalenie wielomięśniowe)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-21481-2/DJ/14; 2014-08-26

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 200/2014
pdf Aneks do zlecenia 200/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza kliniczna do zlecenia 200/2014
pdf Analiza wpływu na budżet i racjonalizacyjna do zlecenia 200/2014
pdf Analiza wpływu na budżet i racjonalizacyjna do zlecenia 200/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 2 października 2014 r.

doc Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 200/2014

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

 • Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 278/2014 do zlecenia 200/2014
  pdf 01SRP 279/2014 do zlecenia 200/2014
  pdf 01SRP 280/2014 do zlecenia 200/2014
  pdf 01SRP 281/2014 do zlecenia 200/2014
  pdf 01SRP 282/2014 do zlecenia 200/2014
  pdf 01SRP 283/2014 do zlecenia 200/2014
  pdf 01SRP 284/2014 do zlecenia 200/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 222/2014 do zlecenia 200/2014


  go to zlecenie