Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

BeneFIX (Nonacog alfa) 250 j.m. EAN 5909990057184; 500 j.m. EAN 5909990057191; 1000 j.m. EAN 5909990057207; 2000 j.m. EAN 5909990057221; 3000 j.m. 5909991016654 w ramach programu lekowego " Zapobieganie krwawieniom u pacjentów z hemofilią A i B (ICD-10 D66 Dziedziczny niedobór czynnika VIII, D67 Dziedziczny niedobór czynnika IX)"


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-4610-23/JOS/14; 2014-09-04

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 203/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 203/2014
pdfAnaliza kliniczna, problemu decyzyjnego do zlecenia 203/2014
pdf
Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 203/2014
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 203/2014
pdfAneks do raportu do zlecenia 203/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 14 listopada 2014 r.

doc Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 203/2014

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

 • Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 317/2014 do zlecenia 203/2014
  pdf 01SRP 318/2014 do zlecenia 203/2014
  pdf 01SRP 319/2014 do zlecenia 203/2014
  pdf 01SRP 320/2014 do zlecenia 203/2014
  pdf 01SRP 321/2014 do zlecenia 203/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 237/2014 do zlecenia 203/2014


  go to zlecenie