Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Palexia retard, Tapentadolum, 50 mg, 60 szt, EAN 5909990865567;
Palexia retard, Tapentadolum, 100 mg, 60 szt, EAN 5909990865598;
Palexia retard, Tapentadolum, 150 mg, 60 szt, EAN 5909990865635;
Palexia retard, Tapentadolum, 200 mg, 60 szt, EAN 5909990865666;
Palexia retard, Tapentadolum, 250 mg, 60 szt, EAN 5909990865697;


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-4610-185/KB/14; 2014-09-08

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 220/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 220/2014
pdf
Analiza ekonomiczna - aneks do zlecenia 220/2014
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 220/2014
pdf
Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 220/2014
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 220/2014
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 220/2014
pdfUzupełnienie do zlecenia 220/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 14 listopada 2014 r.

docFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 220/2014

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

BIP – 220, analiza AOTM-OT-4351-36/2014

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Wniosek o objęcie refundacją leku Palexia retard (tapentadolum) we wskazaniach: nowotwory złośliwe oraz we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Piotr Bulica

pdf 01 

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone. Odnośnie uwag wnioskodawcy dotyczących:

 • wyboru komparatorów - Agencja podtrzymuje swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie;
 • wskazanego błędu obliczeniowego – w świetle przedstawionych wyjaśnień Agencja uznaje poprawność obliczeń wnioskodawcy; 
 • obiektywności oceny i prezentowania przedłożonych wyników – przedstawiona uwaga jest bezpodstawna. W przytoczonym podsumowaniu Agencja obiektywnie przedstawiła wyniki zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść ocenianej technologii medycznej. Rzekoma stronniczość Agencji, wskazana przez wnioskodawcę, jest więc niezgodna z prawdą, a przedmiotowe wyróżnienie dotyczy wyłącznie jednego słowa w tekście podsumowania tj. „niekorzyść”.

Uwagi nie wpływają na zmianę ostatecznego wnioskowania AWA.

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

 • Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 337/2014 do zlecenia 220/2014
  pdf 01SRP 338/2014 do zlecenia 220/2014
  pdf 01SRP 339/2014 do zlecenia 220/2014
  pdf 01SRP 340/2014 do zlecenia 220/2014
  pdf 01SRP 341/2014 do zlecenia 220/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 243/2014 do zlecenia 220/2014


  go to zlecenie