Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vectibix, panitumumab,w I linii leczenia zaawansowanego raka jelita grubego,


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-4610-60/KK/14; 2014-09-12

Zlecenie dotyczy:

ocena uaktualnionej analizy klinicznej dla subpopulacji, dla której ECOG wynosi od 0 do 1, oraz ocenę wpływu nowej propozycji cenowej na wydatki płatnika i efektywność kosztową terapii


go to zlecenie