Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nexavar, sorafenibum, tabl. Powl., 200 mg, 112 tabl., EAN 5909990588169; program lekowy: "Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GST) (ICD-10 C15 Nowotwór złośliwy przełyku, C16 Nowotwór złośliwy żołądka, C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego, C18 Nowotwór złośliwy jelita grubego, C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy, C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej)"


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-4610-105/AD/14; 2014-09-16

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 287/2014 do zlecenia 225/2014 (Data ważności opinii: 22.09.2017 r.)


go to zlecenie