Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Veletri, Epoprostenol, 1,5 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 1 fiol., EAN 5909991089092; Veletri, Epoprostenol, 0,5 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 1 fiol., EAN 5909991089085; w ramach uzgodnionego programu lekowego: "Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) epoprostenolem (ICD-10 I27 Inne zespoły sercowo-płucne, I27.0 Pierwotne nadciśnienie płucne)"


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-4610-116-1/AD/14; 2014-09-25

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 231/2014
pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 231/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 231/2014
pdf Analiza kliniczna do zlecenia 231/2014
pdf Analiza wpływu na budżet do zlecenia 231/2014
pdf Aneks do raportu do zlecenia 231/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 5 grudnia 2014r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 231/2014
MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 231/2014

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

BIP – 231, analiza AOTM-OT-4351-31/2014

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Wniosek o objęcie refundacją leku Veletri (epoprostenol) 0,5 mg w ramach programu lekowego „Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) epoprostenolem (ICD-10 I27, I27.0)”
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Michał Opuchlik

pdf 01 

Uwagi zasadne, jednak nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA. Uwaga 1. Eksperci kliniczni nie wskazali na możliwość leczenia skojarzonego epoprostenolem oraz preparatami dostępnymi w II rzucie leczenia w ramach obecnie finansowanego programu lekowego „Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)”. Schemat dawkowania epoprostenolu we wnioskowanym programie lekowym nie uwzględnia leczenia skojarzonego. Uwaga 3. Brak jest badań umożliwiających bezpośrednie lub pośrednie porównanie wyników częstości zakażeń krwi u pacjentów stosujących epoprostenol i.v oraz treprostinil s.c. W analizie bezpieczeństwa zestawiono wyniki badania Simonneau 2002 (TRE s.c + BSC) oraz badania Barst 1996 (EPR i.v. + BSC).

2.

Ewa Solarska

pdf 01 

Uwagi wnioskodawcy stanowią podtrzymanie i doprecyzowanie informacji zawartych w analizach/materiałach wnioskodawcy. Z danych komunikatu DGL za okres styczeń - lipiec 2014 wynika, że rzeczywiste koszty ponoszone przez płatnika publicznego na refundację treprostinilu, są znacznie niższe niż wskazywałaby na to cena hurtowa brutto zawarta w Obwieszczeniu MZ, co sugeruje istnienie RSS. Mając na uwadze powyższe, zasadne było przeprowadzenie obliczeń z wykorzystaniem efektywnej dla płatnika ceny komparatora oszacowanej na podstawie komunikatu DGL. Tym sam uwaga wnioskodawcy bezzasadna.

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

BIP – 231, analiza AOTM-OT-4351-32/2014

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Wniosek o objęcie refundacją leku Veletri (epoprostenol) 1,5 mg w ramach programu lekowego „Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) epoprostenolem (ICD-10 I27, I27.0)”
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Michał Opuchlik

pdf 01 

Uwagi zasadne, jednak nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA. Uwaga 1. Eksperci kliniczni nie wskazali na możliwość leczenia skojarzonego epoprostenolem oraz preparatami dostępnymi w II rzucie leczenia w ramach obecnie finansowanego programu lekowego „Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)”. Schemat dawkowania epoprostenolu we wnioskowanym programie lekowym nie uwzględnia leczenia skojarzonego. Uwaga 3. Brak jest badań umożliwiających bezpośrednie lub pośrednie porównanie wyników częstości zakażeń krwi u pacjentów stosujących epoprostenol i.v oraz treprostinil s.c. W analizie bezpieczeństwa zestawiono wyniki badania Simonneau 2002 (TRE s.c + BSC) oraz badania Barst 1996 (EPR i.v. + BSC).

2.

Ewa Solarska

pdf 01 

Uwagi wnioskodawcy stanowią podtrzymanie i doprecyzowanie informacji zawartych w analizach/ materiałach wnioskodawcy. Z danych komunikatu DGL za okres styczeń - lipiec 2014 wynika, że rzeczywiste koszty ponoszone przez płatnika publicznego na refundację treprostinilu, są znacznie niższe niż wskazywałaby na to cena hurtowa brutto zawarta w Obwieszczeniu MZ, co sugeruje istnienie RSS. Mając na uwadze powyższe, zasadne było przeprowadzenie obliczeń z wykorzystaniem efektywnej dla płatnika ceny komparatora oszacowanej na podstawie komunikatu DGL. Tym sam uwaga wnioskodawcy bezzasadna.

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

 • Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 353/2014 do zlecenia 231/2014
  pdf 01SRP 354/2014 do zlecenia 231/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 251/2014 do zlecenia 231/2014
  pdf 01 REK 252/2014 do zlecenia 231/2014


  go to zlecenie