Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zmiana w obecnie finansowanym ze środków publicznych programie lekowym "Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D66 Dziedziczny niedobór czynnika VIII, D67 Dziedziczny niedobór czynnika IX)" w zakresie schematu dawkowania czynnika rekombinowanego IX przy założeniu centralnego dostępu żylnego.


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-4610-143/JOS/14; 2014-10-01

Zlecenie dotyczy:

dokonania analizy i przedstawienia opinii odnośnie zmiany w obecnie finansowanym ze środków publicznych programie lekowym


go to zlecenie