Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Forxiga, dapagliflozyna, 10 mg, 30 tabletek powlekanych, EAN 5909990975884


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-4610-628/KB/14; 2014-10-29

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 240/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 240/2014
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 240/2014
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 240/2014
pdfAnaliza wpływu na budżet do zlecenia 240/2014
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 240/2014
pdfUzupełnienie do zlecenia 240/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 7 stycznia 2015 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 240/2014

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

BIP – 240, analiza AOTM-OT-4350-42/2014

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Wniosek o objęcie refundacją leku: Forxiga (dapagliflozyna), 10 mg, 30 tabletek powlekanych, kod EAN: 5909990975884
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Krzysztof Kornas

pdf 01 

Uwaga 1. W analizie weryfikacyjnej przedstawiono tylko dane dotyczące warunków refundacji wnioskowanego leku tzn. Forxiga (dapagliflozyna), 10 mg, 30 tabletek powlekanych, kod EAN: 5909990975884 ze środków publicznych w krajach UE i EFTA. Nie przedstawiono informacji dotyczących warunków refundacji innych wielkości opakowań leku Forxiga, niż te wymienione we wniosku refundacyjnym. Pozostałe uwagi wnioskodawcy stanowią podtrzymanie i doprecyzowanie informacji zawartych w analizach/ materiałach wnioskodawcy.

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  


  Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 2/2015 do zlecenia 240/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 2/2015 do zlecenia 240/2014


  go to zlecenie