Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Amoksiklav, Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, Auglavin, Augmentin, Augmentin ES, Augmentin SR, Forcid 1000, Forcid 312, Forcid 625, Ramoclav, Taromentin (Amoxicillinum Acidum clavulanicum)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-4610-276/ISU/14; 2014-10-31

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


hr

Raport Agencji:

pdfRPT 434-16/2014
(Dodano: 03.08.2017 r.)

Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 330/2014 do zlecenia 242/2014 (Data ważności opinii: 14.11.2017 r.)


go to zlecenie