Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Diclac, Diclac 100, Diclac 150 Duo, Diclac 50, Diclac 75 Duo, Dicloduo, Majamil prolongatum, Naklofen, Naklofen Duo, Olfen 75 SR, Olfen Uno, Dicloratio Uno (Diclofenacum)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-4610-276/ISU/14; 2014-10-31

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


hr

Raport Agencji:

pdfRPT 434-15/2014
(Dodano: 03.08.2017 r.)

Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 326/2014 do zlecenia 247/2014 (Data ważności opinii: 14.11.2017 r.)


go to zlecenie