Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Victrelis (boceprewir), 200 mg, kapsułki twarde, 336 kapsułek, EAN 5909990896325, stosowanego w ramach programu lekowego: "Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C, ICD-10 B.18.2"


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-4610-284(1)/LP/14; 2014-11-03

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 254/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 254/2014
pdfAnaliza ekonomiczna - aneks do zlecenia 254/2014
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 254/2014
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 254/2014
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 254/2014
pdfAnaliza wpływu na budżet do zlecenia 254/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 15 stycznia 2015 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 254/2014

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

  • Stanowiska Rady Przejrzystości:

    pdf 01SRP 3/2015 do zlecenia 254/2014


    Rekomendacja Prezesa AOTM:

    pdf 01 REK 3/2015 do zlecenia 254/2014


    go to zlecenie