Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zapewnienie samowystarczalności RP w zakresie krwi i jej składników na lata 2015-2020


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 ust. 2a


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PZ-PZ-404-7/TK/14; 2014-11-07

Zlecenie dotyczy:

zaopiniowania projektu programu zdrowotnego na podstawie art.48 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach (...) (Dz. U. Nr 164, poz.1027, z późn. zm)


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 2/2015 do zlecenia 258/2014


go to zlecenie