Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cimzia, certolizumab pegol, 200 mg, roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce, 2 ampułkostrzykawki w opakowaniu, EAN 5909990734894 stosowanego w ramach programu lekowego: "Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym"


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-4610-805(1)/KB/14; 2014-11-18

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 260/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza kliniczna do zlecenia 260/2014
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 260/2014
pdf Analiza wpływu na budżet do zlecenia 260/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 23 stycznia 2015 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 260/2014

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

BIP - 260, analiza AOTM-OT-4351-36/2014

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku Cimzia (certolizumab pegol) w ramach programu lekowego: „LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS) (ICD-10 L40.5, M07.1, M07.2, M07.3) CERTOLIZUMABEM 2”
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Dariusz Łucka

pdf 01 

Uwaga zasadna. Uwaga AOTMiT odnosi się do wcześniejszej wersji programu.

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  


  Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 6/2015 do zlecenia 260/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 5/2015 do zlecenia 260/2014


  go to zlecenie