Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Paclitaxel Kabi, Paclitaxel-Ebewe, Paclitaxelum Accord, Paclitaxelum TEVA, Sindaxel, (Paclitaxelum) we wskazaniach: miejscowo zaawansowany i uogólniony rak prąci (ICD-10: C60 Nowotwór złośliwy prącia, C60.0 Napletek, C60.1 Żołądź prącia, C60.2 Trzon prącia C60.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie prącia, C60.9 Prącie, umiejscowienie nieokreślone)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-4610-317(2)/DJ/14; 2014-11-18

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


hr

Raport Agencji:

pdfRPT 434-11/2013
pdfRPT 434-19/2014
(Dodano: 07.08.2017 r.)

Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 338/2014 do zlecenia 262/2014 (Data ważności opinii: 24.11.2017 r.)


go to zlecenie