Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Leki zawierające substancje czynną carboplatinum, wymienione w załączniku do zlecenia (Carbomedac, Carboplatin-Ebewe, Carboplatin-Accord, Carboplatin-Actavis, Carboplatin Pfizer) we wskazaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C15.1, Piersiowa część przełyku, C15.2 Brzuszna część przełyku, C15.4 Środkowa trzecia część przełyku oraz C15.5 Dolana trzecia cześć przełyku


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-4610-351(2)/DJ/14; 2014-11-26

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


hr

Raport Agencji:

pdfRPT 434-7/2014
(Dodano: 07.08.2017 r.)

Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 360/2014 do zlecenia 266/2014 (Data ważności opinii: 08.12.2017 r.)


go to zlecenie