Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Avastin, bewacyzumab, 400 mg, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml, 1 fiolka a 16 ml, EAN 5909990010493; Avastin, bewacyzumab, 100 mg, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml, 1 fiolka a 4 ml, EAN 5909990010486 w ramach programu lekowego "Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18-C20)"


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-4610-104(7)/KK/14; 2014-11-24

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 277/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza kliniczna do zlecenia 277/2014
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 277/2014
pdf Analiza wpływu na budżet do zlecenia 277/2014
pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 277/2014
pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 277/2014
pdf Uzupełnienie do zlecenia 277/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 6 lutego 2015 r.

MS Word Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 277/2014

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  


  Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 12/2015 do zlecenia 277/2014
  pdf 01SRP 13/2015 do zlecenia 277/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 10/2015 do zlecenia 277/2014


  go to zlecenie