Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Targretin, beksaroten, kaps. miękkie, 75 mg, 100 kaps., EAN 5909990213504 w ramach uzgodnionego programu lekowego "Leczenie chłoniaka skórnego T-komórkowego (CTCL): ICD-10 C 84.0-ziarniak grzybiasty lub ICD-10 C 84.1-choroba Sezaryego"


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-4610-755(3)/BR/14; 2014-11-26

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 275/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 275/2014
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 275/2014
pdfAnaliza ekonomiczna i wpływu na budżet do zlecenia 275/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 13 grudnia 2014r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 275/2014

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

BIP – 275, analiza AOTM-BP-4351-3/2014

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Wniosek o objęcie refundacją leku Targretin (beksaroten) we wskazaniu: w ramach programu lekowego „Leczenie chłoniaka skórnego T-komórkowego (CTCL): ICD-10 C84.0 – ziarniniak grzybiasty lub ICD-10 C84.1 – choroba Sezary’ego” Analiza weryfikacyjna
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Małgorzata Sieradzan

pdf 01 

Uwagi wnioskodawcy stanowią podtrzymanie i doprecyzowanie informacji zawartych w analizach/materiałach wnioskodawcy.

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  


  Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 359/2014 do zlecenia 275/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 257/2014 do zlecenia 275/2014


  go to zlecenie