Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nexavar, Sorafenib, tabletki powlekane; 200 mg, 112 tabletek powlekanych, EAN 5909990588169; w ramach programu lekowego "Leczenie zaawansowanego raka tarczycy opornego na leczenie jodem radioaktywnym" (ICD-10 C73)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-4610-325(5)/JOS/14; 2014-12-09

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 280/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza kliniczna do zlecenia 280/2014
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 280/2014
pdf Analiza wpływu na budżet do zlecenia 280/2014
pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 280/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 6 lutego 2015 r.

MS Word Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 280/2014

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  


  Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 11/2015 do zlecenia 280/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 9/2015 do zlecenia 280/2014


  go to zlecenie