Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Rocaltrol (Calcitriolum), kapsułki á 0,5 µg oraz krople á 1mg/ml we wskazaniach: niedoczynność przytarczyc, krzywica hypofosfatemiczna


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-46430-1632/AŁ/14; 2014-12-16

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 26/2015 do zlecenia 281/2014
pdf 01Korekta do SRP 26/2015 do zlecenia 281/2014


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 17/2015 do zlecenia 281/2014


go to zlecenie