Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Aclexa, Celecoxibum, kaps. twarde, 100 mg, 30 tabl., EAN 5909991108373; Aclexa, Celecoxibum, kaps. twarde, 100 mg, 60 tabl., EAN 5909991108403; Aclexa, Celecoxibum, kaps. twarde, 100 mg, 90 tabl.; Aclexa, Celecoxibum, kaps. twarde, 200 mg, 30 tabl.; Aclexa, Celecoxibum, kaps. twarde, 200 mg, 60 tabl., EAN 5909991108496; Aclexa, Celecoxibum, kaps. twarde, 200 mg, 90 tabl., EAN 5909991108502;


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-4610-951/BR/14; 2014-12-16

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 282/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza kliniczna do zlecenia 282/2014
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 282/2014
pdf Analiza wpływu na budżet do zlecenia 282/2014
pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 282/2014
pdf Odniesienie do uwag do zlecenia 282/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 17 lutego 2015 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 282/2014

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

AOTM-OT-4350-46/2014

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Wniosek o objęcie refundacją leku Aclexa (celekoksyb) we wskazaniu: leczeniu objawowe choroby zwyrodnieniowej stawów, reumatoidalnego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa oraz ostrych stanów zapalnych narządu ruchu u osób dorosłych
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

David Bratož

pdf 01 

W uwadze nr 1 przedstawiono argumentację odnośnie nieuwzględnienia w analizach wnioskodawcy diklofenaku i ibuprofenu jako komparatorów dla wnioskowanej technologii. Nie odniesiono się jednak do innych, aktualnie refundowanych NLPZ, które wg ekspertów klinicznych mogą zostać zastąpione przez wnioskowaną technologię, np. meloksykamu, ketoprofenu. W związku z powyższym Agencja podtrzymuje swoje stanowisko, że obok porównania z naproksenem, powinno się przeprowadzić porównanie także z innymi lekami z grupy NLPZ, które odzwierciedlają aktualną praktykę kliniczną. Odnośnie uwagi nr 2 wyliczenia własne Agencji przeprowadzono w celu przedstawienia najbardziej optymistycznego i pesymistycznego scenariusza analizy. Obliczenia oparto o zmianę dawkowania leków, czyli niepewny parametr, który powodował znaczące zmiany wyników.

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  


  Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 15/2015 do zlecenia 282/2014
  pdf 01SRP 16/2015 do zlecenia 282/2014
  pdf 01SRP 17/2015 do zlecenia 282/2014
  pdf 01SRP 18/2015 do zlecenia 282/2014
  pdf 01SRP 19/2015 do zlecenia 282/2014
  pdf 01SRP 20/2015 do zlecenia 282/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 12/2015 do zlecenia 282/2014


  go to zlecenie