Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Mimpara, Cinacalcetum, tabl. powl., 30 mg 28 tabl., EAN 5909990016297; Mimpara, Cinacalcetum, tabl. powl., 60 mg 28 tabl., EAN 5909990016341; Mimpara, Cinacalcetum, tabl. powl., 90 mg 28 tabl., EAN 5909990016389; w ramach programu lekowego "Lecznie hiperkalcemii w przebiegu przetrwałej nadczynności przytarczyc u pacjentów po przeszczepieniu nerki (ICD-10 Z 94.0)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-4610-180(1)/ISU/14; 2014-12-17

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


hr

Raport Agencji:

pdfRPT 434-31/2014
(Dodano: 04.08.2017 r.)

Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 380/2014 do zlecenia 283/2014 (Data ważności opinii: 29.12.2017 r.)


go to zlecenie