Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Budiair, Ribuspir, Neplit Easyhaler 400, Budesonide Easyhaler, Neplit Easyhaler 200, Budesonide Easyhaler, Neplit Easyhaler 100, Budesonide Easyhaler, Pulmicort Turbuhaler, Miflonide, Budelin Novolizer 200 (Tafen Novolizer 200), Entocort, (Budesonidum); we wskazaniu: stany zapalne oskrzeli w przypadku obturacji dróg oddechowych u dzieci do 18 roku życia - w przypadkach innych niż określone w ChPL; mikroskopowe zapalenie jelita;


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-4610-474/ISU/14; 2014-12-18

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


hr

Raport Agencji:

pdfRPT 434-8/2014
(Dodano: 07.08.2017 r.)
pdfRPT 434-33/2014
(Dodano: 03.08.2017 r.)

Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 3/2015 do zlecenia 285/2014 (Data ważności opinii: 12.01.2018 r.)
pdf 01ORP 7/2015 do zlecenia 285/2014 (Data ważności opinii: 12.01.2018 r.)


go to zlecenie