Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Dokonanie analizy przekazanych uwag dotyczących Rekomendacji Prezesa nr 250/2014 wraz z uaktualnionymi informacjami dotyczącymi zarówno finansowania leku jak i rekomendacji klinicznych dotyczących jego stosowania w terapii stwardnienia rozsianego


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-4610-101(1)/KK/14; 2014-12-22

Zlecenie dotyczy:

dokonanie analizy przedłożonej dokumentacji oraz odniesienie się do przedstawionych w niej uwag


go to zlecenie