Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2015-2019


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 ust. 2a


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PZ-PZ-404-10/TK/14; 2014-12-04

Zlecenie dotyczy:

zaopiniowania projektu programu zdrowotnego na podstawie art.48 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach (...) (Dz. U. Nr 164, poz.1027, z późn. zm)


go to zlecenie