Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ozurdex, dexametazon, implant do ciała szklstego w aplikatorze, 700 mcg. EAN 5909990796663 w ramach uzgodnionego z wnioskodawcą programu lekowego "leczenie obrzęku plamki wywołanego zakrzepem naczyń żylnych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

"MZ-PLA-460-16752-8/KK/12; 30.10.2012"

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego

 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 106/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 106/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 106/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 106/2012
pdf 01Analiza wpływu na system opieki zdrowotnej do zlecenia 106/2012/2012


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 3 stycznia 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 106/2012

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 03/2013 do zlecenia 106/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 3/2013 do zlecenia 106/2012


go to zlecenie